GreenHouse powstał
z myślą nauczania języka angielskiego
wśród osób należących do wszystkich
grup wiekowych, bez względu na
dotychczasowe doświadczenie
w edukacji językowej.

Naszą misją jest stworzenie miejsca, które zapewniając bezpośredni kontakt z naturą, sprzyja nauce języków obcych i budowaniu relacji międzyludzkich.

GreenHouse jest miejscem utrzymanym w charakterze naturalistycznym, z przewagą drewna. Kursy językowe odbywają się w przestronnym, przeszklonym, pomieszczeniu, z dużą ilością dziennego światła i widokiem na przyrodę. Jest to przestrzeń, w której kursanci czują się swobodnie i komfortowo, co sprzyja dobremu samopoczuciu, a tym samym ułatwia nabywanie nowej wiedzy.

Metoda EASY SPEAKING

GreenHouse kładzie nacisk na umiejętność swobodnego posługiwania się językiem obcym, głównie mówienia. Łatwości i spontaniczności reagowania uczniowie nabierają dzięki ciekawym ćwiczeniom, grom/quizom czy też analizowaniu artykułów z gazet. Program nauki określony przez lektora jest podparty na podręcznikach znanych wydawnictw, w połączeniu z dodatkowymi materiałami, tak by wykluczyć szablonowość w realizacji podstaw nauczania. Istotę programów edukacyjnych stanowi międzynarodowa dyrektywa Council of Europe Framework of Reference for Language określająca jakie umiejętności powinni posiadać kursanci na każdym z poziomów znajomości języka obcego. GreenHouse zakłada, iż metodyka powinna opierać się głównie na nawiązaniu relacji i elastycznym podejściu do każdego ucznia, bez krzywdzącego oceniania czy porównywania. Zakładamy, iż nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć naukę!


Zespół

Wysoki poziom nauczania oznacza profesjonalne traktowanie swoich uczniów, dlatego GreenHouse zatrudnia przeszkolonych lektorów posiadających kwalifikacje z zakresu zarówno metodyki, jak i pedagogiki. Są to wyłącznie absolwenci Wydziałów Filologicznych oraz Nauczycielskich Kolegiów Językowych. Oprócz posiadanego doświadczenia niezwykle ważna jest pogodna osobowość i satysfakcja czerpana z prowadzonych zajęć!