GreenHouse skupia się przede wszystkim  na potrzebach swoich klientów, w związku z czym oferta szkoły jest dostosowana do preferencji uczestników. Prowadzimy kursy z języka ANGIELSKIEGO, uznawanego powszechnie za niezastąpiony w komunikacji międzynarodowej. Zajęcia przybierają charakter spotkań grupowych lub indywidualnych, których zakres szczegółowo zaprezentowano w poszczególnych zakładkach strony.

Oferujemy zajęcia grupowe

i indywidualne

kursy indywidualne

Są stworzone z myślą o osobach dla których ważna jest personalizacja toku nauczania. Na początkowych spotkaniach lektor dopasowuje realizację programu do oczekiwań uczestnika, przy uwzględnieniu poziomu znajomości języka obcego, posiadanego doświadczenia oraz problemów jakie należy rozwiązać. W zależności od preferencji, kurs może przyjąć formę konwersacji, metodycznej realizacji tematu lub przygotowania do egzaminu. Zajęcia odbywają się według grafiku ustalonego bezpośrednio z lektorem, w siedzibie GreenHouse.

Zajęcia są prowadzone w modułach 60 minutowych, 2 x tygodniowo lub 1 x tygodniowo. Rozpoczęcie kursu wiąże się z deklaracją uczęszczania przez okres co najmniej jednego semestru.

Cennik

zajęcia indywidualne 140zł / 60minut
zajęcia indywidualne w parach 160zł/60minut (80zł od osoby)